Ομάδα Φιλαναγνωσίας

Αρχείο βιβλίων 2017-2018

Αρχείο βιβλίων 2018-2019

Αρχείο βιβλίων 2019-2020

Αρχείο βιβλίων 2020-2021

Η ομάδα φιλαναγνωσίας της Βιβλιοθήκης επέλεξε για το Δεκέμβριο το βιβλίο “Το παρελθόν” της Tessa Hadley. Η συνάντηση της ομάδας θα γίνει την Δευτέρα 10 Ιανουαρίου.

f
1942 Amsterdam Ave NY (212) 862-3680 chapterone@qodeinteractive.com

Σφάλμα: Η φόρμα επικοινωνίας δε βρέθηκε.

Free shipping
for orders over 50%