Δανεισμός

 • Κάθε πολίτης μπορεί να γίνει μέλος της Βιβλιοθήκης δ ω ρ ε ά ν συμπληρώνοντας το σχετικό έγγραφο (πατήστε εδώ για να το κατεβάσετε).
 • Κάθε μέλος της Βιβλιοθήκης υποχρεούται να ακολουθεί τους κανόνες λειτουργίας της,να επιστρέφει τα δανεισθέντα «τεκμήρια» κανονικά και να φροντίζει να αντικαθιστά κατεστραμμένα ή απολεσθέντα τεκμήρια από υπαιτιότητά του.
 • Τα βιβλία δανείζονται μέχρι και για ένα μήνα,με δυνατότητα ανανέωσης για μια φορά ακόμη (15 ημέρες), εκτός αν έχουν ζητηθεί απο άλλον αναγνώστη.

  Το μέλος της Βιβλιοθήκης μπορεί να δανειστεί βιβλία επιδεικνύοντας την κάρτα μέλους της, εκτός από εγκυκλοπαίδειες, λεξικά και συλλογές.

  O δανεισμός του υλικού της Βιβλιοθήκης γίνεται με το ηλεκτρονικό σύστημα του ΑΒΕΚΤ 5.00 που έχει τις εξής δυνατότητες :

 1. Ο χρήστης είναι σε θέση να γνωρίζει αν το βιβλίο που θέλει ειναι δανεισμένο.
 2. Ποίος το έχει δανειστεί.
 3. Πότε θα επιστραφεί.
 4. Πόσα βιβλία έχει δανειστεί το μέλος.
 5. Πόσα βιβλία έχουν καθυστερήσει να επιστραφούν.
 6. Έχει την δυνατότητα να κάνει κράτηση συγκεκριμένου βιβλίου όταν επιστραφεί.
 7. Έκδοση στατικών στοιχείων.
f
1942 Amsterdam Ave NY (212) 862-3680 chapterone@qodeinteractive.com

Σφάλμα: Η φόρμα επικοινωνίας δε βρέθηκε.

Free shipping
for orders over 50%