Διοίκηση

Η Βιβλιοθήκη είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου και υπάγεται στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, τη Διεύθυνση Βιβλιοθηκών και Αρχείων. Διοικείται από ένα πενταμελές Εφορευτικό Συμβούλιο, το οποίο διορίζεται από το Υπουργείο και έχει τριετή θητεία. Το συμβούλιο απαρτίζεται απο τους :

Πρόεδρο : ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟ, Διδάκτορα Φιλολογίας, ως τακτικό μέλος με αναπληρωματικό μέλος τον ΧΑΝΤΖΑΚΗ ΜΙΧΑΗΛ, Συνταξιούχο εκπαιδευτικό
Αντιπρόεδρο : ΒΑΜΒΑΚΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ- Φιλόλογο, ως τακτικό μέλος με αναπληρωματικό μέλος την ΠΟΥΛΟΥ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ, Δασκάλα.
Μέλος : ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΑΡΙΣΤΟΥΛΑ, Βιβλιοθηκονόμο ως τακτικό μέλος, με αναπληρωματικό μέλος τον ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟ ΝΙΚΟΛΑΟ, Φιλόλογο.
Μέλος : ΑΡΓΥΡΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, Αντιδήμαρχο Παιδείας Δήμου Λαμιέων, ως τακτικό μέλος με αναπληρωματικό μέλος τον ΚΛΕΙΤΣΑΚΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟ, Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λαμιέων.
Μέλος : ΝΑΤΣΙΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟ, Συνταξιούχο Φιλόλογο, ως τακτικό μέλος με αναπληρωματικό μέλος την ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΟΥΛΑ – ΕΛΕΝΗ, Δασκάλα Ειδικής Αγωγής.