Υποστήριξη ΑΜΕΑ

Τεχνολογίες Υποστήριξης Ατόμων με Αναπηρία
Η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Λαμίας διαθέτει υψηλής τεχνολογίας ηλεκτρονικό εξοπλισμό για χρήση τους από Άτομα με Αναπηρία, που αποκτήθηκε από υλοποίηση του προγράμματος “Κοινωνία της Πληροφορίας”.
Στη Βιβλιοθήκη υπάρχει εξειδικευμένο σύστημα ηλεκτρονικών υπολογιστών με κατάλληλες περιφερειακές συσκευές για χρήση τους από τα ΑμεΑ:
• Ένας (1) Η/Υ για εξυπηρέτηση ατόμων με κινητικά προβλήματα και
• δύο (2) Η/Υ για εξυπηρέτηση ατόμων με προβλήματα όρασης
Οι τεχνολογίες υποστήριξης των συστημάτων αυτών καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών, συσκευών και εφαρμογών λογισμικού που διευκολύνουν την επικοινωνία και την κίνηση αυτών των ατόμων, ενώ υπάρχει διαρκής σύνδεση των Η/Υ με το διαδίκτυο.
Οι εφαρμογές τεχνολογίας υποστήριξης είναι βασισμένες στις τεχνολογίες της ασύρματης επικοινωνίας, της ρομποτικής και της εικονικής πραγματικότητας.
Μερικές από τις κατηγορίες εφαρμογών αυτής της τεχνολογίας υποστήριξης που διατίθεται στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές της Βιβλιοθήκης για τα ΑμεΑ είναι:
• Εναλλακτικά πληκτρολόγια: Πληκτρολόγια με διαφορετικού μεγέθους πλήκτρα, διαφορετική διάταξη πλήκτρων και πληκτρολόγια που μπορούν να χρησιμοποιηθούν από ένα μόνο χέρι.
• Ηλεκτρονικές συσκευές κατάδειξης (electronic pointing devices): Επιτρέπουν τον έλεγχο του κέρσορα της οθόνης χωρίς τη χρήση χεριών. Μία κατηγορία συσκευών βασίζεται σε τεχνολογίες υπερήχων ή υπέρυθρων ακτινών και αναγνωρίζουν την κίνηση του κεφαλιού, σήματα των νεύρων ή εγκεφαλικά κύματα. Άλλη κατηγορία είναι αυτή που ενεργοποιείται από την εισπνοή και εκπνοή.
• Πληκτρολόγια οθόνης: Εφαρμογές που εμφανίζουν ένα πληκτρολόγιο στην οθόνη. Ο χρήστης μπορεί να το χειριστεί με ποντίκι, ή κάποια μη συμβατική συσκευή κατάδειξης.
• Μεγεθυντικές συσκευές οθόνης: Διευρύνουν μέρος της οθόνης καθώς ο χρήστης κινεί την εστίαση. Μερικές επιτρέπουν στο χρήστη να μεγεθύνει μια συγκεκριμένη περιοχή της οθόνης.
• Αναγνώστες Οθόνης: Εξειδικευμένη συσκευή με κατάλληλο λογισμικό που «διαβάζει», μεγεθύνει ή παραλλάσει χρωματικά εικόνες ή οπτικό υλικό.
• Οθόνες Braille:Το περιεχόμενο της οθόνης αναγνωρίζεται γραμμή-γραμμή και αναπαρίσταται σε κώδικα Braille με τη βοήθεια πλαστικών ή μεταλλικών βελόνων που εγείρονται ανάλογα. Ο χρήστης αναγνωρίζει με τα χέρια του τους χαρακτήρες Braille και στη συνέχεια επιλέγει την ανάγνωση της επόμενης γραμμής.
• Μεγεθυντές Κειμένου: Προγράμματα που εμφανίζουν το κείμενο που πληκτρολογείται με πολύ μεγάλους χαρακτήρες χωρίς να είναι απαραίτητη η αλλαγή της ανάλυσης της οθόνης.
• Λεκτικοί Συνθέτες: Αναγνωρίζουν τους χαρακτήρες που πληκτρολογούνται από το χρήστη και στη συνέχεια «διαβάζουν» το κείμενο.
• Οπτικοί Σαρωτές: Συσκευές οπτικής ανάγνωσης χαρακτήρων (OCR) χειρός που «διαβάζουν» ένα δακτυλογραφημένο κείμενο και το μεταφράζουν από γραπτό σε προφορικό λόγο.
• Εκτυπωτές Braille: Εκτυπωτές που μετατρέπουν τα δεδομένα σε γραφή Braille και τα εκτυπώνουν με ανάγλυφο τρόπο.

Οποιοσδήποτε ενδιαφέρεται και είναι γνώστης στοιχειώδους χρήσης τέτοιων τεχνολογιών, έχει τη δυνατότητα ελεύθερης πρόσβασης και χρήσης του εξειδικευμένου ηλεκτρονικού εξοπλισμού για ΑμεΑ της Βιβλιοθήκης Λαμίας, σε ώρες λειτουργίας της Βιβλιοθήκης.

f
1942 Amsterdam Ave NY (212) 862-3680 chapterone@qodeinteractive.com

Σφάλμα: Η φόρμα επικοινωνίας δε βρέθηκε.

Free shipping
for orders over 50%