Επίσκεψη 16ου Δημ. Σχολείου Λαμίας

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14/2/2014
ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ 16ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ
Τα παιδιά ξεναγήθηκαν στους χώρους της Βιβλιοθήκης και εκπαιδεύτηκαν στην αναζήτηση της πληροφορίας.

16

16_1

16_2

f
1942 Amsterdam Ave NY (212) 862-3680 chapterone@qodeinteractive.com

Σφάλμα: Η φόρμα επικοινωνίας δε βρέθηκε.

Free shipping
for orders over 50%