Επίσκεψη 10ου Δημ. Σχολείου Λαμίας

Την Τρίτη 18/2/2014 επισκέφθηκαν την Βιβλιοθήκη τα παιδιά του 10ου Δημοτικού Σχολείου Λαμίας και ενημερώθηκαν για τις λειτουργίες της Βιβλιοθήκης, ξεναγήθηκαν στους χώρους της και εξασκήθηκαν στην αναζήτηση πληροφοριών σε έντυπα και στο διαδύκτιο.
10_o1

10_o2

10_ο

f
1942 Amsterdam Ave NY (212) 862-3680 chapterone@qodeinteractive.com

Σφάλμα: Η φόρμα επικοινωνίας δε βρέθηκε.

Free shipping
for orders over 50%