Εκπαιδευτικά Προγράμματα

Εκπαιδευτικά Προγράμματα 2021

Σκοπός του προγράμματος είναι, να γνωρίσουν τα παιδιά τα μνημεία της πόλης που συνδέονται τον ήρωα της Επανάστασης του 1821 Αθανάσιο Διάκο και να μπορούν να αναγνωρίσουν μέσα από τις εικόνες της καθημερινότητάς τους την αξία των μνημείων ως ιστορικών  σημείων αναφοράς και ως έργων τέχνης.
f
1942 Amsterdam Ave NY (212) 862-3680 chapterone@qodeinteractive.com

Σφάλμα: Η φόρμα επικοινωνίας δε βρέθηκε.

Free shipping
for orders over 50%