Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Λαμίας

Ομάδα Φιλαναγνωσίας: Δεκέμβριος 2021

Για το Δεκέμβριο η ομάδα φιλαναγνωσίας επέλεξε να διαβάσει το βιβλίο της Tessa Hadley, “Το παρελθόν”. Η συνάντηση της ομάδας θα πραγματοποιηθεί στις 10 Ιανουαρίου.
f
1942 Amsterdam Ave NY (212) 862-3680 chapterone@qodeinteractive.com

Σφάλμα: Η φόρμα επικοινωνίας δε βρέθηκε.

Free shipping
for orders over 50%