Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Λαμίας

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ: «Ο ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΙΑΚΟΣ ΣΤΗΝ ΑΛΑΜΑΝΑ»

Η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Λαμίας

προκηρύσσει

Διαγωνισμό Ζωγραφικής με θέμα: «Ο Αθανάσιος Διάκος στην Αλαμάνα» για τους μαθητές των ελληνικών Δημοτικών Σχολείων, των Γυμνασίων και των Λυκείων του εξωτερικού.

Ο Διαγωνισμός στόχο έχει να κρατήσει τους δεσμούς με τον απόδημο ελληνισμό και να επικοινωνήσει στους μαθητές το μήνυμα της ιστορίας και της παράδοσης. Μέσα από το Διαγωνισμό οι μαθητές θα έχουν τη δυνατότητα να ερευνήσουν και να ασχοληθούν με μια στιγμή της τοπικής ιστορίας της Λαμίας, που έγινε παγκόσμιο και οικουμενικό σύμβολο αυταπάρνησης, αυτοθυσίας και ελευθερίας.

Οι μαθητές καλούνται να δημιουργήσουν τα έργα τους σε χαρτί ή σε χαρτόνι διαστάσεων Α4 (210X297 mm) ή Α3 (297Χ420 mm), χρησιμοποιώντας οποιοδήποτε υλικό (ξυλομπογιές, τέμπερες, λαδοπαστέλ, μολύβι, μελάνι). Δεν μπορούν να γίνουν δεκτές εκτυπώσεις από ηλεκτρονικό υπολογιστή. Στην οπίσθια όψη των έργων θα αναγράφονται ευκρινώς το όνομα, το επίθετο, η τάξη του μαθητή, καθώς και τα στοιχεία του Σχολείου στο οποίο φοιτά (τίτλος σχολείου-πλήρης ταχυδρομική διεύθυνση στη χώρα και την πόλη που λειτουργεί το σχολείο καθώς και τηλέφωνο, fax και email).

Η καταληκτική ημερομηνία αποστολής των έργων ορίζεται η 31η Μαΐου 2014. Οι Διευθυντές των Σχολικών Μονάδων θα αποστείλουν ταχυδρομικά τα έργα των μαθητών του σχολείου τους στη διεύθυνση που αναγράφεται παραπάνω.

Θα βραβευτούν τα Σχολεία με τις μεγαλύτερες συμμετοχές. Θα βραβευτούν οι μαθητές των οποίων τα έργα θα διακριθούν μετά από αξιολόγηση ειδικής επιτροπής. Θα δοθούν τρία βραβεία για τους μαθητές των Δημοτικών, τρία βραβεία για τους μαθητές των Γυμνασίων και τρία βραβεία για τους μαθητές των Λυκείων. Σε όλους τους μαθητές που θα λάβουν μέρος θα τους σταλεί αναμνηστικός τίτλος συμμετοχής.

Τον Ιούνιο του 2014 θα εκτεθούν όλα τα έργα των μαθητών σε δημόσιο χώρο στη Λαμία για διάρκεια μιας εβδομάδας και σε ειδική εκδήλωση θα ανακοινωθούν οι τιμητικές διακρίσεις και τα βραβεία.

f
1942 Amsterdam Ave NY (212) 862-3680 chapterone@qodeinteractive.com

Σφάλμα: Η φόρμα επικοινωνίας δε βρέθηκε.

Free shipping
for orders over 50%