Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Λαμίας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σας ενημερώνουμε ότι η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Λαμίας , κατόπιν της υπ.

αριθμ. Δ1α/ΓΠοικ 78363 (ΦΕΚ 5350/5.12.2020) απόφασης,

παρατείνει την αναστολή των υπηρεσιών της για το κοινό (δανεισμό και επιστροφή βιβλίων, αναγνωστήριο, αίθουσα υπολογιστών)

μέχρι τις 14/12/2020.

Μένουμε σπίτι μένουμε ασφαλείς.  

Μπορείτε να κάνετε χρήση του ηλεκτρονικού καταλόγου της Βιβλιοθήκης

https://lamialib.openabekt.gr/

Ευχαριστούμε για την κατανόηση.

f
1942 Amsterdam Ave NY (212) 862-3680 chapterone@qodeinteractive.com

Σφάλμα: Η φόρμα επικοινωνίας δε βρέθηκε.

Free shipping
for orders over 50%