Φωτογραφίες από την παρουσίαση του βιβλίου ¨ΟΜΗΡΟΥ ΟΔΥΣΕΙΑ¨του Μιχάλη Γκανά