Καλοκαίρι 2014

«Οτι κι αν σκέφτεσαι, σκέψου το αντίθετο»

«Οι αντίθετοι κόσμοι συναντιούνται στις Βιβλιοθήκες»

ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2014