Καλοκαίρι 2014

«Οτι κι αν σκέφτεσαι, σκέψου το αντίθετο”

«Οι αντίθετοι κόσμοι συναντιούνται στις Βιβλιοθήκες”

ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2014