Καλοκαίρι 2014

“Οτι κι αν σκέφτεσαι, σκέψου το αντίθετο”

“Οι αντίθετοι κόσμοι συναντιούνται στις Βιβλιοθήκες”

ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2014