Ωράριο Λειτουργίας

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΩΡΑΡΙΟ ΑΠΟ 15 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΕΩΣ 15 ΙΟΥΝΙΟΥ

Δευτέρα :  8:00-15:0ο
Τρίτη : 8:00 –  15:00
Τετάρτη : 8:00 – 15:00 και 17:30 – 20:00
Πέμπτη :   8:00-15:00 και 17:30 – 20:00
Παρασκευή : 8:00-15:00
Σάββατο:  –
 
ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟ ΩΡΑΡΙΟ ΑΠΟ 16 ΙΟΥΝΙΟΥ ΕΩΣ 14 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

Δευτέρα :  8:00 – 14:3ο
Τρίτη     :   8:00 – 14:30
Τετάρτη  : 8:00 – 14:30
Πέμπτη :   8:00 – 14:3ο
Παρασκευή : 8:00 – 14:3ο