Προσωπικό

Μόνιμοι Υπάλληλοι:
Στην Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Λαμίας οι οργανικές θέσεις που προβλέπονται βάση του Ν.3149/2003 είναι 12, καλύπτονται όμως μόνο από τους παρακάτω 2 (ΔΥΟ) υπαλλήλους :

ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ – ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΠΟΥΡΧΑ – ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ

Συμβασιούχοι:
Η Βιβλιοθήκη δεν απασχολεί συμβασιούχους.

Αποσπασμένοι Εκπαιδευτικοί:
ΣΚΟΥΡΑ ΕΥΔΟΞΙΑ, του κλάδου ΠΕ 11 ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ