Σύντομη Ιστορία

H Δημόσια Βιβλιοθήκη Λαμίας ιδρύθηκε το 1954.

istoria1Στην αρχή λειτουργούσε ως πυρήνας Δημοτικής Βιβλιοθήκης και την επόμενη χρονιά έγινε Δημόσια Βιβλιοθήκη, (Ν.Π.Δ.Δ) με προϊσταμένη αρχή το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Στην αρχή λειτούργησε  σύμφωνα με τις διατάξεις του α.ν. 1362/1949 “περί ιδρύσεως, ανασυγκροτήσεως και ενιαίας οργανώσεως των ανά το κράτος Βιβλιοθηκών”. Το 2003 ο νόμος τροποποιήθηκε και έκτοτε  λειτουργεί με τον Ν.3149/2003 ¨Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας, Δημόσιες Βιβλιοθήκες και άλλες διατάξεις¨.  To 1979 έγινε Κεντρική και απέκτησε ΚΙΝΗΤΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ η οποία εξυπηρετεί  δανειστικά κέντρα στο Νομό Φθιώτιδας.

Το 1996 η Βιβλιοθήκη μετεστεγάστηκε,ύστερα από προσπάθειες ετών,στον 1ο όροφο του Τρακείου Κληροδοτήματος στην οδό Αινιάνων 6-8. Σήμερα αριθμεί 65.000 περίπου τόμους βιβλίων και οι συλλογές της καλύπτουν όλο το φάσμα της γνώσης, εμπλουτίζονται τακτικά με νέες εκδόσεις ώστε να καλύπτονται οι ανάγκες των αναγνωστών. Η Βιβλιοθήκη μας έχει εξοπλιστεί με ηλεκτρονικό εξοπλισμό και είναι πλήρως αυτοματοποιημένη. Χρησιμοποιεί το πρόγραμμα ΑΒΕΚΤ 5.00 και ο κατάλογός της είναι καταχωρημένος σε ηλεκτρονική μορφή. Το ταξινομικό σύστημα της Βιβλιοθήκης είναι το δεκαδικό σύστημα Μelvil Dewey το οποίο εφαρμόζεται διεθνώς.

Οι γενικές κατηγορίες είναι οι εξής:

000  Γενικά θέματα – Η / Υ – Βιβλιοθηκονομία
100  Φιλοσοφία – Ψυχολογία – Λογική – Ηθική
200  Θρησκεία – Μυθολογία
300  Κοινωνικές επιστήμες ( Οικονομία,Δίκαιο,Εκπαίδευση )
400  Γλώσσα – Λεξικά
500  Θετικές επιστήμες ( Μαθηματικά,Φυσική,Χημεία κλπ )
600  Εφαρμοσμένες επιστήμες
700  Τέχνη
800  Λογοτεχνία
900  Ιστορία – Γεωγραφία – Βιογραφίες
Κάθε μία κατηγορία υποδιαιρείται σε άλλες δέκα. Η ανάκτηση των πληροφοριών από τη βάση δεδομένων γίνεται μέσω τερματικών από υπάλληλο της Βιβλιοθήκης ή από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο.